אכיפת פסקי חוץ

 

למשרדי ניסיון רב והיכרות עם החוק לאכיפת פסקי חוץ ואפתח בעצה מועילה –

במידה והוגשה נגדך תביעה בבית משפט במדינה זרה , זה הזמן לפנות ללא דיחוי, עוד בטרם מתן תגובה לכתב התביעה , לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין שמכיר את הנושא, אשר יידע לצייד אותך בכלים מועילים שעשויים לחסוך לך זמן יקר וממון רב בגין שכר טרחת עורכי הדין שתשכור במדינה הזרה לניהול ההליך.

מה  זה פסק חוץ?

סעיף 1 לחוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי”ח-1958 קובע כי, פסק חוץ הוא פסק דין שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה המטיל על הנתבע  תשלום פיצויים לתובע .

בעיקרון,  לפסק חוץ  אין מעמד בישראל והוא אינו ניתן לאכיפה במדינת ישראל אלא אם הוגשה לבית המשפט בקשה לאכיפת פסק חוץ ובית המשפט בישראל הכריז על פסק החוץ כפסק חוץ אכיף. הכרזה שיש בה כדי להקנות לפסק החוץ  מעמד זהה לפסק דין ישראלי , על כל המשתמע מכך ולרבות לעניין פתיחת תיק בהוצאה לפועל ככל והדבר נדרש .

כללי הסמכות המקומית והעניינית 

הערכאה המוסמכת לדון בקשה לאכיפת פסק חוץ תיקבע לפי דיני הסמכות המקובלים בישראל . כך בנוגע לגללי הסמכות המקומיים וכך בנוגע לכללי הסמכות העניינים שבתביעות כספיות מוגשות לערכאה המתאימה בהתאם לגובה הסכום הנתבע.

התנאים לאכיפה 

סעיף 3 לחוק, קובע מספר תנאים מצטברים :

בית משפט בישראל רשאי להכריז פסק-חוץ כפסק אכיף אם מצא שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו;

(2)   הפסק אינו ניתן עוד לערעור;

(3)   החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;

(4)   הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן.

הדדיות באכיפה

פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים של בתי המשפט בישראל יחד עם זאת,במקרים מסוימים על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה רשאי בית המשפט לאכוף פסק-חוץ, גם אם לא  מתקיימת הדדיות באכיפה . 

מועד לאכיפה

ככלל, ניתן להגיש בקשה לאכיפת פסק חוץ בתוך 5 שנים בלבד מיום מתן הפסק, יחד עם זאת בנסיבות מיוחדות המצדיקות את השיהוי ו/או במקרים בהם יש למדינת ישראל הסכם עם אותה מדינה זרה בו נקבעה תקופה אחרת , בית המשפט עשוי לדון בפסק החוץ , חרף השיהוי בהגשת הבקשה .

הגנה מפני אכיפה 

סעיף 6 לחוק קובע שפסק חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לבית המשפט אחד מאלה:

(1)   הפסק הושג במרמה;

(2)   האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מתן הפסק לא הייתה, לדעת בית המשפט, סבירה;

(3)   הפסק ניתן על ידי בית משפט שלא היה מוסמך לתתו על-פי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי החלים בישראל;

(4)   הפסק נוגד פסק דין אחר שניתן באותו עינין בין אותם בעלי דין ושעודנו בר-תוקף;

(5)   בעת הגשת התביעה בבית המשפט במדינה הזרה היה משפט תלוי ועומד, באותו ענין ובין אותם בעלי דין, בפני בית משפט או בית דין בישראל.

הוצאה לפועל של פסק-חוץ אכיף 

סעיף 10 לחוק קובע שפסק-חוץ שהוכרז אכיף, דינו לעניין הוצאה לפועל כדין פסק שניתן כדין בישראל.

הכרה בפסקי-חוץ 

בשונה מאכיפה בית המשפט בישראל רשאי להעניק הכרה לפסק החוץ במקרים בהם הסעד הנו  פסק דין הצהרתי וזאת בהתקיים התנאים הבאים במצטבר :

(1)   חל עליו הסכם עם מדינת חוץ;

(2)   ישראל התחייבה באותו הסכם להכיר בפסקי חוץ מאותו סוג;

(3)   ההתחייבות אינה חלה אלא על פסקי חוץ הניתנים לאכיפה על פי חוק בישראל;

(4)   נתמלאו בו תנאי ההסכם.

 במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להכיר בפסק חוץ שלא התקיימו בו התנאים הנ”ל , אם ראה שמן הדין והצדק לעשות כן.

בקשות לאכיפת פסקי חוץ מוגשות על פי רוב לבתי המשפט בישראל בתביעות מסחריות ובמחלוקות משמורת וממון בגירושין . וכרוכות בטרחה רבה , בתרגום מסמכים , הבאת מומחים לענייני הדין הזר ועוד , מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי המתמחה בתחום , מיד לאחר שהוגש נגדך כתב התביעה במדינה הזרה ו/או בסמוך לאחר שהוגשה הבקשה לאכיפת פסק החוץ .ו

פנה אלי עוד היום , כדי שאוכל לפעול במהירות  וביעילות למיצוי היתרונות היחסיים שמעניק לך החוק . 

    

פנה אלי עוד היום , כדי שאוכל לפעול במהירות  וביעילות למיצוי היתרונות היחסיים שמעניק לך החוק . 

הכי פשוט ליצור אתי קשר ישיר ב –whatsupp

 

צרו קשר

ניתן להתקשר או להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

    התקשרו עכשיו
    דילוג לתוכן