שאלות ותשובות – צוואות

שאלות נפוצות על צוואה

למה כדאי לערוך צוואה ?

במידה והעיזבון כולל עסק משפחתי שהיית רוצה שימשיך לפעול אחרי לכתך, ההמלצה היא לקבוע מראש מי יירש את העסק ובאילו תנאים, כדי להימנע מסכסוכים שעשויים להביא לקריסתו של העסק .

אילו מצבים ייתכנו בהיעדר צוואה?

צוואת שכיב מרע

צוואה שנערכה בעל-פה על ידי המנוח זמן קצר לפני לכתו , כאשר לפחות שני עדים שמעו את דבריו, העלו את דברי המנוח על הכתב  בדיוק כפי שנאמרו על ידו ובסמוך לאחר שניתנה ונערכה הפקידו את הצוואה בבית המשפט או אצל הרשם לענייני ירושה. תוקפה של צוואה בעל פה הינה מוגבלת בזמן ואם השתנו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה , תוקפה של הצוואה בעל פה  יפוג .

מטבע הדברים צוואה בעל פה חשופה יותר להתנגדויות שעשויות להביא לביטולה  .

צוואה בכתב יד 

על הצוואה  כולה להיות כתובה אך ורק בכתב ידו של המצווה, לשאת תאריך בכתב ידו של המצווה וחתומה בכתב ידו של המצווה

צוואה בפני רשות –שופט / רשם בית משפט / רשם לענייני ירושה / חבר של בית דין דתי / נוטריון.

צוואה אשר עורכים אותה בפני רשות שיפוטית, ניתן לערוך את הצוואה בעל פה או בכתב בפני הרשות .

צוואה בעדים

צוואה שנערכה בנוכחות שני עדים ונחתמה ביחד בנוכחות המנוח , לאחר שנערכה והמנוח הצהיר בפניהם כי זאת צוואתו אשר ניתנה מרצון חופשי וללא כל לחץ. מטבע הדברים גם צוואה בשני עדים  חשופה יותר להתנגדויות שעשויות להביא לביטולה העילות שונות  ובין היתר ייטען  שהצוואה ניתנה תוך הטעיה או מרמה או כפייה .

צוואה בשני עדים באמצעות עורך דין

צוואה שנערכה בהתייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום ונחתמה בפניו בנוכחות שני עדים . מטבע הדברים מאחר והוראות חוק הירושה מכילות דרישות רבות , על מנת לוודא שהצוואה תהיה חוקית וללא עוררין, מומלץ להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בצוואות , שידע לרדת לשורשן של  הנסיבות המיוחדות של המצווה ויידע להמליץ בפניו על הדרך הטובה ביותר עבורו לערוך צוואה חוקית .

צוואה מתועדת בווידאו

במקרים מסוימים , מומלץ מאוד  לתעד  את מעמד עריכת הצוואה והחתימה עליה, באמצעות צילום וידאו מקצועי באיכות תמונה ושמע גבוהים כך שעותק של התיעוד המצולם יישמר ביחד עם הצוואה.  במעמד התיעוד בווידאו , במקרים בהם קיימת סבירות שלאחר מותו של המצווה , עשויה להיות  התנגדות לקיום הצוואה ,עורך הדין יערוך שיחה עם המצווה בה יבהיר המצווה בקולו ובדמותו את  כל אותם עניינים שעשויים ליצור מחלוקת אם וכאשר תהיה התנגדות לצוואה .

צוואה הדדית

צוואה משותפת שנערכת על ידי בני זוג כך שהוראות בן הזוג שילך ראשון לעולמו מבוססות ומסתמכות על הוראות בן הזוג הנותר . צוואה הדדית נערכת בפני עורך דין המתמחה בצוואות שידע לרדת לשורשן של  הנסיבות המיוחדות ולהמליץ על הדרך הטובה ביותר עבור בני הזוג לערוך את הוראותיהם להורשת עיזבונם האחד לשני ובהתאם לנסיבות על האופן בו יחולק העיזבון בין יורשיהם .

במידה והצוואה ההדדית נערכה לאחר שנת 2005 לא יהיה ניתן לבצע כל שינוי בצוואה ללא הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי.

צוואה הדדית של בני זוג בעלי נחלה במושב

בהתאם למצב המשפטי שהיה נהוג עד שנת 2018, נחלה חקלאית לא הוגדרה כחלק מנכסי העיזבון כך שלאחר פטירתו של אחד מבני הזוג בעלי הנחלה,  הייתה הנחלה עוברת באופן אוטומטי לבן הזוג השני .לפני כ 3 שנים , נערך ברשות מקרקעי ישראל , שינוי מהותי בכלליי ההורשה של נחלות וההעברה האוטומטית של הנחלה לבן הזוג שנותר בחיים , בוטלה.

המשמעות היא שבהיעדר צוואה ובכפוף לנוסח חוזה החכירה , הורשה של נחלה חקלאית עשויה להתבצע בהתאם לדיני הירושה ותחולק ליורשים על פי הדין או בהתאם להוראות צוואה שהותיר אחריו בעל הנחלה. לשינוי הדרמטי הזה בכללי הורשת נחלה יש השלכות רבות ובין היתר , התלות של בן הזוג שנותר בחיים ברצונם הטוב של יתר היורשים על פי דין אם להסתלק מחלקם בעיזבון או לקבלו .

מאחר מדובר בשינוי דרמטי שעשוי להעמיד  את ההורים במצב בעייתי אל מול ילדיהם במגוון עצום של תרחישים אפשריים , מומלץ לבני זוג בעלי נחלה חקלאית , לפעול מבעוד מועד לעריכת צוואה הדדית אשר תסדיר מראש בהוראות מפורשות, את האופן בו תחולק הנחלה עם פטירתו של אחד מבני הזוג ולרבות כללי ההורשה שיחולו לאחר פטירת בן הזוג השני .

 

האם ניתן לשנות צוואה?

אדם שערך צוואה רשאי בכל עת , לחזור מצוואתו, לשנות את הוראותיה , להוסיף הוראות חדשות או לגרוע הוראות מתוך הצוואה המקורית וכל זאת בדרך של עריכת צוואה חדשה . חשוב להדגיש שכל עוד לא נערכה צוואה חדשה , הצוואה שקדמה לה תישאר בתוקפה, למעט אם התקיימו נסיבות המצדיקות הכרה בצוואתו הקודמת כצוואה החוקית והתקיפה .

 

הכי פשוט ליצור אתי קשר ישיר ב –whatsupp

לקבלת פרטים נוספים ולתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

רוצה מידע נוסף ?

לחץ כאן לשאלות נפוצות על צוואות 

לחץ כאן למידע נוסף על צוואות 

צרו קשר

ניתן להתקשר או להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

    התקשרו עכשיו
    דילוג לתוכן